ใครที่ใช้ Outlook คุยกับ Exchange ผ่าน MAPI (ซึ่งปกติก็น่าจะใช้นะครับ เพราะของพร้อมขนาดนี้แล้วจะไปใช้ IMAP อยู่ทำไม) แล้วบังเอิญเกิดปัญหาว่าขึ้นว่า Trying to connect… อยู่บ่อยๆ เราสามารถดูรายละเอียดการเชื่อมต่อได้นะครับ โดยใส่ parameter /rpcdiag เข้าไปแบบนี้

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE" /rpcdiag

Outlook RPCDiag

เท่านี้เราก็รู้แล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน จะได้ไปเถียงกับ Exchange Admin ถูก 😀

Advertisement