บางครั้งเราจำเป็นต้องติดตั้ง Microsoft SQL server ร่วมกับ service อื่นๆ เช่น Web Server หรือโปรแกรมอื่นๆ สิ่งที่มักจะเจอบ่อยๆ คือ SQL Server จะจองแรมที่มีในเครื่องทั้งหมดไป ไม่เหลือให้คนอื่นใช้อีก

คำแนะนำสำหรับกรณีนี้คือกำหนด Maximum Server Memory สำหรับโพรเซสของ SQL Server เพราะหากไม่กำหนดเพิ่ม SQL Server จะใช้ค่าที่มาจากโรงงานคือ 2PB (2,000 TB; ชีวิตนี้จะมีโอการเจอฮาร์ดแวร์ที่รอบรับ memory capacity ขนาดนี้มั้ยเนี่ย) หรือกล่าวคือใช้แรมที่มีอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนั่นเอง

โดยรายละเอียดการกำหนดทำได้ดังนี้
1) เปิดโปรแกรม SQL Server Management Studio แล้ว Connect ไปที่ database server
2) คลิ๊กขวาที่ชื่อ SQL Server เลือก properties

3) เลือก Memory แล้วเปลี่ยนค่าจาก 2PB เป็นค่าตามที่ต้องการ

Advertisement