หากเราต้องการให้ทุกอีเมล์ที่ส่งออกจาก Microsoft Outlook มีลายเซ็นหรือข้อมูลติดต่อของเราอยู่ทุกฉบับ เราสามารถสร้างลายเซ็นได้ และเวลาเขียนอีเมล์ทุกครั้งตัวโปรแกรม Microsoft Outlook จะเติมลายเซ็นให้อัตโนมัติ ทำได้โดย

1) เลือก File แล้วเลือก Option

2) เลือก Mail แล้วเลือก Signature

3) ในหน้านี้เราสามารถเลือก New สร้างลายเซ็นได้ เมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืม save นะครับ รวมถึงเราสามารถสร้างได้หลายๆ ลายเซ็น แล้วกำหนดให้ถ้าเขียนเมล์ใหม่ให้ใช้ลายเซ็นแบบหนึ่ง แต่ถ้า reply ใช้ลายเซ็นอีกแบบก็ทำได้เช่นกัน

Advertisement