ถ้าเราต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi Facebook App ของ iPhone จะเล่นวีดีโออัตโนมัติ แต่เราสามารถยกเลิกการเล่นวีดีโอได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1) กดปุ่ม More แล้วเลื่อนลงข้างล่างจนเจอ Account Setting
How_to_turn_off_auto_play_video_in_iPhone_Facebook_App_1

2) เลือก Videos and Photos
How_to_turn_off_auto_play_video_in_iPhone_Facebook_App_2

3) กด Smart Auto-play
How_to_turn_off_auto_play_video_in_iPhone_Facebook_App_3

4) ปิด Smart Auto-play
How_to_turn_off_auto_play_video_in_iPhone_Facebook_App_4

5) เลือก Never Play Videos Automatically
How_to_turn_off_auto_play_video_in_iPhone_Facebook_App_5

Advertisement