เราสามารถหาที่อยู่ของ Microsoft KMS server ได้ง่ายๆ ด้วยคำสั่ง

nslookup -type=srv _vlmcs._tcp.modplusplus.com

อย่าลืมแทนที่ชื่อโดเมน modplusplus.com ด้วยชื่อโดเมน AD ของคุณนะ

ผลลัพธ์ก็จะคล้ายๆ แบบนี้

Server:  dc1.modplusplus.com
Address:  192.168.1.123

_vlmcs._tcp.modplusplus.com  SRV service location:
          priority      = 0
          weight        = 0
          port          = 1688
          svr hostname  = kms02.modplusplus.com
kms02.modplusplus.com   internet address = 192.168.1.124

ดังนั้น KMS server ตามตัวอย่างก็คือ kms02.modplusplus.com นั่นเองครับ

Advertisement