สมมุติว่าเราเป็นพนักงานของบริษัท abc จะส่งเมล์ไปยังบริษัท xyz การทำงานของระบบอีเมล์จะเริ่มตั้งแต่
1) เราเปิดโปรแกรม Outlook เขียนเมล์ถึง somchai@xyz.co.th โปรแกรมจะส่งเมล์ไปยังเมล์เซิร์ฟเวอร์ของเราก่อน
2) เมล์เซิร์ฟเวอร์ของเราจะส่งอีเมล์ไปให้เมล์เกตเวย์เพื่อตรวจสอบหาไวรัสและสแปม
3) เมล์เกตเวย์จะวิ่งไปถาม DNS server ว่าเมล์เกตเวย์ของผู้รับซึ่งก็คือ xyz.co.th อยู่ที่ไหน
4) เมล์เกตเวย์ของเราจะส่งอีเมล์ไปยังเมล์เกตเวย์ของผู้รับซึ่งก็คือ xyz.co.th
5) เมล์เกตเวย์ของผู้รับจะตรวจสอบไวรัสและสแปม ถ้าผ่านก็จะส่งต่อให้เมล์เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับ
6) เพื่อผู้รับเปิดโปรแกรมอีเมล์ เมล์จะถูกโหลดจากเมล์เซิร์ฟเวอร์มาที่เครื่องไคลเอนท์และแสดงผล

Basic Email Flow Diagram

โอกาสหน้าจะมาพูดถึงแล้วถ้าเป็นฟรีอีเมล์อย่าง hotmail หรือ gmail จะต่างจากอีเมล์ของบริษัททั่วไปอย่างไร แล้วเจอกันครับ 😀

Advertisement