เมื่อเราสร้าง audit ใน SQL 2008 และ 2008 R2 จะพบว่าไม่สามารถสร้างได้ และจะมีข้อความแจ้งว่า Auditing is not available in this edition of SQL Server.

SQL-Audit-Fail-to-Create

ปัญหานี้เกิดจาก SQL 2008/2008 R2 Standard Edition ไม่สามารถเปิดใช้งาน audit ได้ ไม่มีวิธีแก้ อื่นใดนอกจากต้องเปลี่ยนเป็น SQL 2008/2008 R2 Enterprise Edition หรือ Datacenter Edition เท่านั้นครับ

Advertisement