คำสั่ง command line ตัวนึงที่น่าสนใจคือ robocopy เพราะมันสามารถทำได้หลายอย่างมาก อย่างในตัวอย่างคือ

robocopy C:\Documents\ Z:\ /MIR /DCOPY:T /NFL /NDL /R:1 /W:1

ซึ่งพารามิเตอร์แต่ละตัวหมายถึง
C:\Documents\ คือต้นทาง
Z:\ คือปลายทาง
/MIR คือทำ mirror ให้ไฟล์และไดเรกทอรีเหมือนกัน
/DCOPY:T ให้เอาเวลา timestamp ของไดเรกทอรีไปด้วย
/NFL ไม่ต้องโชว์ไฟล์ (No File List)
/NDL ไม่ต้องโชว์ไดเรกทอรี (No Directory List)
/R:1 ให้พยายามซ้ำ (retry) 1 ครั้ง
/W:1 ให้รอ (wait) ก่อนพยายามเป็นเวลา 1 วินาที

แต่ถ้าอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ สามารถเรียกคำอธิบายได้ด้วยคำสั่ง

robocopy /?

Advertisement