เราสามารถเปิดใช้งาน Hibernate โดยเข้าไปที่
1) เลือก More power options จากสัญลักษณ์แบตเตอรี่ใน system tray มุมล่างขวา
[ENG] Select “More power options” from battery icon in system tray

2) กด Choose what the power buttons do ในหน้า Power Option
[ENG] Select “Choose what the power buttons do” in Power Option

3) กด Change settings that are currently unavailable, แล้วให้ติ๊กถูกที่ Hibernate ด้านล่าง, แล้วเลือก Save changes
[ENG] Choose “Change settings that are currently unavailable”, checked “Hibernate” below, and press “Save changes”

4) เมื่อลงทดสอบปิดเครื่องก็ hibernate มาให้เลือก
[ENG] Hibernate will appear when you try to shutdown

Advertisement