เวลาเราเรียกใช้งาน SQL Server Management Studio (SSMS) จะพบว่า SQL Server นั้นมี database สร้างไว้อยู่แล้ว 4 DB เราจะเรียก DB เหล่านี้ว่า System Database ซึ่งประกอบไปด้วย

Master

  – เป็น database หลัก จะเป็นที่เก็บค่าคอนฟิกของ SQL server เช่น Instance configuration, login, linked server เป็นต้น และจะเป็น database ตัวแรกที่ถูกโหลดขึ้นมาเวลา SQL Server ทำงาน
  – ซึ่งถ้า Master database corrupt ล่ะก็ start service ไม่ขึ้นกันทีเดียว ดังนั้นแนะนำให้ backup Master database ไว้เป็นระยะๆ ด้วยนะครับ

TempDB

  – ตามชื่อเลยครับ เป็น database ชั่วคราว เช่นเป็นที่อยู่ของ temporary tables, พี่พัก result ที่ได้ระหว่าง join หลายๆ table, ที่พักตอน sort, row version สำหรับงาน snapshot
  – โดย TempDB จะถูกเคลียร์ที่ครั้งที่ SQL server start ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้อง backup TempDB
  – และเพื่อให้ SQL server ทำงานได้เร็วขึ้น แนะนำให้ย้าย TempDB ไปไว้ใน disk ลูกที่เร็วที่สุดครับ

Model

  – เป็น template database เช่นถ้าอยากให้ database ใหม่ที่สร้างหลังจากนี้มี table, store procedure, user หรืออื่นๆ อยู่ในทุก database ก็ให้มาสร้าง object เหล่านั้นไว้ใน Model database แต่จะไม่มีผลกับ database ที่เคยสร้างไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับ มีผลกับของใหม่เท่านั้น

MSDB

  – ใช้เก็บคอนฟิกของ SQL Agent, SSIS package (หรือ DTS package ในสมัย SQL 2000) นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลประวัติ backup ไว้ด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์มากเวลาต้องการรู้ว่า database ไหน backup ไปเมื่อไหร่

นอกจากนี้ยังมี system database อื่นๆ อีกขึ้นอยู่กับว่าได้ติดตั้งและใช้งานฟีเจอร์อื่นๆ หรือไม่ เช่น Resource, Distribution และ ReportServer

Advertisement