DNS MX record หรือ Mail Exchanger Record เป็นข้อมูล DNS ชนิดหนึ่ง ซึ่งแทนที่จะใช้แปลงจาก Name เป็น IP เหมือนกับ DNS A record ทั่วไป แต่ MX record จะเป็นตัวบอกว่าเมล์เซิร์ฟเวอร์ของโดเมนของเราอยู่ที่เครื่องไหน เช่นหากต้องการรู้ว่า MX record ของโดเมน microsoft.com คือเครื่องไหนให้ใช้คำสั่ง

nslookup -qt=mx hotmail.com

จะมีผลลัพธ์แบบนี้

microsoft.com MX preference = 10, mail exchanger = mail.messaging.microsoft.com

หมายความว่า อีเมล์ที่ส่งหาโดเมน microsoft.com จะส่งไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ mail.messaging.microsoft.com หากอยากดูโดเมนอื่นก็ใส่โดเมนเข้าไปท้ายคำสั่งแทน


ซึ่งหากมี MX หลายๆ ตัวก็จะได้แบบนี้

hotmail.com MX preference = 5, mail exchanger = mx4.hotmail.com
hotmail.com MX preference = 5, mail exchanger = mx1.hotmail.com
hotmail.com MX preference = 5, mail exchanger = mx2.hotmail.com
hotmail.com MX preference = 5, mail exchanger = mx3.hotmail.comนอกจากนี้ยังสามารถกำหนดลำดับโดยใช้ MX preference ได้ ซึ่งค่าที่น้อยที่สุดจะมีถูกใช้ก่อน ถ้าส่งไม่สำเร็จก็จะพยายามติดต่อไปยังเครื่องที่มี preference สูงขึ้นต่อไป เช่น

nectec.or.th MX preference = 20, mail exchanger = maildr.nectec.or.th
nectec.or.th MX preference = 10, mail exchanger = imail.nectec.or.th

เวลาทำงานเมล์เซิร์ฟเวอร์ต้นทางจะพยายามส่งไป imail ก่อน หากไม่สำเร็จจะส่งต่อไปยัง maildr


ตัวอย่างข้างล่างเป็น combo set หลายๆ MX ที่มี preference เท่ากัน และ preference ต่างกัน

ironport.com MX preference = 10, mail exchanger = soma-c601.ironport.com
ironport.com MX preference = 20, mail exchanger = soma-c602.ironport.com
ironport.com MX preference = 20, mail exchanger = cas1-c604.ironport.com
ironport.com MX preference = 10, mail exchanger = cas1-c603.ironport.comเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยน IP ของเมล์เกตเวย์หรือย้าย ISP ได้ด้วยนะครับ
สมมุติปัจจุบันเรามี MX เป็น

example.com MX preference = 30, mail exchanger = oldisp.example.com

สิ่งที่ต้องทำคือสร้าง MX เพิ่มล่วงหน้าซัก 1-2 วันก่อนเปลี่ยน และให้ preference น้อยกว่า

example.com MX preference = 30, mail exchanger = oldisp.example.com
example.com MX preference = 20, mail exchanger = newisp.example.com

ซึ่งระหว่างที่ยังใช้ IP เดิม ก็จะพยายามส่งมาที่ newisp.example.com แต่ไม่มีใครตอบ จึงพยายามส่งอีกครั้งไป oldisp.example.com และเมื่อเปลี่ยนมาใช้ IP ใหม่ ก็จะส่งเข้า newisp.example.com ได้เลย
และหลังจากที่เปลี่ยน ISP เรียบร้อยแล้ว มั่นใจว่าจะไม่ย้ายกลับก็ลบของเดิมออกได้ครับ

example.com MX preference = 20, mail exchanger = newisp.example.com

นอกจากนี้หากไม่ต้องการรอนานหลักวันอาจลดค่า TTL ของ MX record ให้เหลือเป็นหลักสิบนาที เพื่อให้ DNS server ในอินเทอร์เน็ตลดเวลาที่เก็บใน local cache ทำให้ผู้อื่นเห็นข้อมูลใหม่เร็วขึ้นก็ได้ครับ แต่จะมีโหลดเพิ่มขึ้นที่ DNS server ของเราได้ ทำให้บางครั้ง ISP อาจไม่ยอมคอนฟิกค่า TTL ให้ครับ

Advertisement