หากเราต้องการเอาโปรแกรม Intel(R) PROSet/Wireless WiFi Software แต่เมื่อพยายามเอาออกแล้ว พบ error message ว่า “At the Control Panel under Region and Language, please set the language format (Formats tab) and the language for non-Unicode programs (Administrator tab) so they match and restart the installation.”
Popup Error Message

สามารถแก้ไขโดยเข้าไปที่ Control Panel
Control Panel

แล้วเลือก Region and Lagnuage ตามนี้ครับ
Region and Lagnuage

เมื่อแก้ไขแล้วก็สามารถ uninstall ได้แล้วครับ