หากเราต้องการเอาโปรแกรม Intel(R) PROSet/Wireless WiFi Software แต่เมื่อพยายามเอาออกแล้ว พบ error message ว่า “At the Control Panel under Region and Language, please set the language format (Formats tab) and the language for non-Unicode programs (Administrator tab) so they match and restart the installation.”
Popup Error Message

สามารถแก้ไขโดยเข้าไปที่ Control Panel
Control Panel

แล้วเลือก Region and Lagnuage ตามนี้ครับ
Region and Lagnuage

เมื่อแก้ไขแล้วก็สามารถ uninstall ได้แล้วครับ

Advertisement