หากเราต้องการตั้ง Public DNS แล้วไม่ต้องการให้ DNS ของเราเป็น Open DNS คือให้คนอื่นมาถามหาโดเมนอื่นหรือปิด recursive query นั่นเอง ข้อดีคือจะทำให้ CPU, RAM, และ network load ลดลง สามารถทำได้โดย
1) เลือก Start -> Administrative Tools -> DNS

2) คลิกขวาที่ชื่อเครื่อง DNS ที่ต้องการ แล้วเลือก Properties

3) ไปที่แท๊ป Advanced แล้วเลือก Disable Recursion จากนั้นกด OK

หากต้องการเปิด recursive query อีกครั้ง ก็แค่เอาเครื่องหมายถูกหน้า Disable Recursion ออกเท่านั้นเอง

Advertisement