เมื่อวานผมพบปัญหาตอนเปิด Gmail ด้วย Google Chrome ขึ้น error ว่า “Gmail – The app is currently unreachable”
Gmail-Proxy-1

แต่ Firefox กลับเปิดได้ พอลองทดสอบด้วย IE เข้าไม่ได้เช่นเดียวกับ Chrome จึงถึงบางอ้อว่า Chrome ใช้ proxy config ร่วมกับ IE นั่นเอง
Gmail-Proxy-2

เพื่อแก้ปัญหานี้เราสามารถเข้าไปเปลี่ยน proxy ของ Chrome ได้โดยไปที่
1) คลิ๊กที่สัญลักษณ์ขีดๆ ด้านขวา แล้วเลือก Settings
Gmail-Proxy-3

2) ให้หน้า Settings เลื่อนลงมาล่างสุดจะพบกับ Show advanced settings…
Gmail-Proxy-4

3) เมนูจะขยายออก ให้เลื่อนลงมาอีก แล้วเลือก Change proxy settings
Gmail-Proxy-5

4) ก็จะมีหน้า Internet Options ของ IE ปรากฏขึ้นมา ให้เลือก LAN settings แล้วติ๊กถูกออกให้หมดตามรูปให้หน้าจอ หรือหากอยู่ภายในที่ทำงานก็ให้กำหนดค่า proxy ตามที่แผนก IT แจ้ง
Gmail-Proxy-6

หมายเหตุ เนื่องจาก Chrome ใช้ proxy config ร่วมกับ IE ดังนั้นอาจกำหนด proxy จาก IE ก็ได้เช่นกันครับ

Advertisement