ปัญหา VMware vSphere disconnect ทั้ง guest และ ESXi ไม่สามารถ manage หรือทำอะไรได้

หากเกิดจาก license หมดอายุ แก้ไขโดยต่ออายุด้วย license key ใหม่
โดยไปที่ Home

ไปที่ Administration > Licensing จากนั้นก็กรอก license key ชุดใหม่

กลับมาที่ Home > Inventory > Hosts and Clusters จากนั้นเลือกที่ ESXi แล้วเลือก Connect เท่านี้ก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนปกติ

Advertisement