ถ้าเราเผลอลง Windows จากแผ่นที่เป็น MAK, retail แต่ต้องการจะไปแอคทิเวตกับ KMS ของที่ทำงาน สามารถทำง่ายๆ คือ
1) เรียก cmd.exe ด้วยสิทธิของ administrator (run as)

2) เปลี่ยน key ให้เป็น KMS Client Setup key หากใช้ Windows 8 Enterprise คือ 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 โดยให้พิมพ์คำสั่ง

slmgr.vbs /ipk 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7

แต่หากเป็น Windows อื่นๆ ให้เปลี่ยน key ตามเวอร์ชั่นที่ใช้ โดยดูได้ที่ http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867.aspx

3) ระบุที่อยู่ของ KMS server ด้วยคำสั่ง

slmgr /skms 192.168.123.123

โดยเปลี่ยนเป็น IP หรือ domain name ของ KMS server ขององค์กรที่ใช้อยู่

4) และสุดท้ายคือสั่ง activated ด้วยคำสั่ง

slmgr /ato5) ถ้าอยากดูผลลัพธ์ก็สามารถดูได้ด้วยคำสั่ง

slmgr /dli

Advertisement