บางครั้งหากเราใช้ Outlook ซิงค์ข้อมูลปฏิทินกับ Exchange แล้ว เพื่อนร่วมงานจะสามารถเข้ามาดู แต่เราสามารถสร้างนัดหมายลับได้ โดยแค่กดปุ่มลูกกุญแจตามรูปข้างล่างเลยครับ เท่านี้เพื่อนร่วมงานก็จะเห็นว่าไม่ว่าง แต่ไม่เห็นรายละเอียด

If you sync Outlook to Exchange server, and you have shared your calendar, but you want to hide some appointment by using private appointment icon as below.

Advertisement