โดยค่ามาตรฐาน VMware vSphere ESXi สามารถทำงานร่วมกับ Synology NAS ได้ทั้ง iSCSI และ NFS แต่จะมีเฉพาะ iSCSI เท่านั้นที่สามารถทำ hardware acceleration เป็นค่าดีฟอล์ท ซึ่งหากใช้เป็น NFS จะทำให้มีปัญหา performance ได้ ต้องติดตั้งเพิ่มต่างหาก

เริ่มต้นสังเกตุที่ NFS datastore จะบอกว่า Unsupported

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์หรือ vib ของ Synology NFS เสียก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ synonfs-vaai-plugin-1.1-1004.vib และ esx-nfsplugin.vib

แล้วก็อัพโหลดเข้าไปใน ESXi (อย่าลืมไป enable SSH service ก่อนนะครับ) ในรูปผมอัพโหลดด้วย FileZilla ง่ายดี

แล้วก็ connect ด้วย SSH ไปที่ ESXi

[root@NUC-3:~] esxcli software vib install -v /tmp/esx-nfsplugin.vib --no-sig-check

Installation Result
    Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.
    Reboot Required: true
    VIBs Installed: Synology_bootbank_esx-nfsplugin_1.0-1
    VIBs Removed:
    VIBs Skipped:
[root@NUC-3:~]
[root@NUC-3:~] esxcli software vib install -v /tmp/synonfs-vaai-plugin-1.1-1004.vib --no-sig-check
Installation Result
    Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.
    Reboot Required: true
    VIBs Installed: Synology_bootbank_synonfs-vaai-plugin_1.1-1004
    VIBs Removed:
    VIBs Skipped:
[root@NUC-3:~]

หลังจากนั้น reboot ESXi ก็จะใช้งานได้ หากต้องการตรวจสอบหลังจาก reboot สามารถเข้าไปดูได้ที่

[[root@NUC-3:~] esxcli software vib list | grep 'nfs'
esx-nfsplugin 1.0-1 Synology VMwareAccepted 2017-10-22
synonfs-vaai-plugin 1.1-1004 Synology VMwareAccepted 2017-10-22
[root@NUC-3:~]

เมื่อตรงสอบผ่าน vSphere Web Client ก็จะเห็นเป็น Supported แบบนี้

อ้างอิงจาก
How do I install Synology NFS VAAI Plug-in on an ESXi host?
Synology NFS Plug-in for VMware VAAI

Advertisement