โปรแกรมที่เราติดตั้งผ่าน Windows Store จะไม่ได้อยู่ใน Programs and Features ดั้งนั้นเราไม่สามารถลบจาก Programs and Features ได้เหมือนกับวินโดวส์เวอร์ชั่นก่อนๆ

ทำได้โดยคลิกขวาที่ App ในหน้า Start แล้วกดปุ่ม Uninstall ด้านล่างซ้าย

จากนั้นกด Uninstall ใน pop-up อีกครั้งเพื่อยืนยันที่จะลบโปรแกรม

Advertisement