บางครั้งเมื่อเปิด vSphere Client ไปที่ vCenter Server เราอาจพบว่า ESXi not responding และมี alert เกี่ยวกับ Host connection and power state ตามรูป และจะเป็นพักๆ เดี๋ยวใช้ได้ เดี๋ยวก็มีปัญหา แต่หากใช้ vSphere Client ไปที่ ESXi โดยตรงจะไม่เจอปัญหาใดๆ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้จากการเชื่อมต่อระหว่าง vCenter server กับ ESXi host ซึ่งอาจถูกบล๊อกโดย Windows Firewall
ESXi-Disconnect-1

เราสามารถปิด Windows Firewall ได้โดยไปที่ Control Panel –> Windows Firewall
เมื่อเปิดขึ้นแล้วให้เลือก Windows Firewall Properties แล้วเปลี่ยน Firewall state จาก on ให้เป็น off โดยอาจทำทั้ง Domain Profiles, Private Profile และ Public Profile เลยก็ได้ครับ
ESXi-Disconnect-2

เมื่อแก้เรียบร้อยแล้ว ก็ Firewall state ก็จะแสดงเป็น off หมด
ESXi-Disconnect-3

เมื่อกลับไปที่ vSphere Client ก็จะพบว่าสถานะที่เป็น not response รวมทั้ง alert หมายไปครับ
ESXi-Disconnect-4

Advertisement